Sản phẩm Xà phòng Hà Nội được giới thiệu là "sản phẩm tiêu dùng Xanh" trong chương trình Tiêu dùng thông thái trên VTV1

10:47 SA @ Thứ Hai - 18 Tháng Chín, 2023

Tiêu dùng xanh đã trở thành một nhu cầu tất yếu trong những năm gần đây không chỉ đối với người tiêu dùng thành thị mà đến những người tiêu dùng nông thôn hiện nay cũng rất quan tâm tới các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Công ty cổ phần Xà Phòng Hà Nội với hơn 60 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chất tẩy rửa cho người tiêu dùng đã chú trọng "Xanh hóa" quy trình sản xuất từ năm 2016. Sản phẩm tới tay người tiêu dùng an toàn hơn và thân thiện hơn với môi trường nhờ tối ưu hóa quy trình sản xuất đến lựa chọn nguyên liệu đầu vào. Sản phẩm của Công ty cổ phần Xà phòng Hà Nội đã được giới thiệu trong chương trình “Tiêu dùng thông thái” được phát trên VTV1: