Nhận diện tác động của chuyển đổi số đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch

11:05 SA @ Thứ Hai - 27 Tháng Năm, 2024

Ngày nay, cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang có bước phát triển đột phá, nhiều biến đổi khó lường, nhiều đổi thay chưa bao giờ tính đến và biết đến. Chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu khách quan đối với mỗi quốc gia và trong mọi lĩnh vực, mà còn là phương thức quan trọng để thực hiện ý chí, khát vọng phát triển đất nước trong những thập niên tới. Nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong bối cảnh chuyển đổi số làm nhiệm vụ có ý nghĩa khoa học và thực tiễn. Bài viết tập trung nghiên cứu khái quát về chuyển đổi số, chỉ ra những yêu cầu mới và đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo trong bối cảnh chuyển đổi số.

1. Khái quát về chuyển đổi số và tác động đối với Việt Nam

Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020 (1).

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, “Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của các cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số”(2). Quá trình này hướng đến mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội.

Không dễ để dự đoán những thay đổi nào sẽ xuất hiện hay những thay đổi nào sẽ giảm. Thế nhưng, một số xu hướng được thiết lập để định hình tương lai của chuyển đổi số như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối v.v…. Những công nghệ số này đã và đang ảnh hưởng đến cách mà công tác tuyên giáo sẽ tương tác với cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

- Trí tuệ nhân tạo (AI): Con người nỗ lực làm cho máy móc có những năng lực trí tuệ của con người và gọi đó là trí tuệ nhân tạo. Xét theo nghĩa này, thì trí tuệ nhân tạo còn phải tiếp tục phát triển lâu dài nữa để tới gần hơn điều đó. Nhưng xét theo nghĩa hẹp hơn, là trí tuệ nhân tạo nhằm “tăng cường năng lực trí tuệ của con người” (1). Phần mềm tự động hóa được hỗ trợ bởi AI đang trở thành xu hướng chủ đạo. Ngày càng nhiều lĩnh vực áp dụng các công nghệ này như một phần của chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số của họ nhằm tăng hiệu quả tương tác. 

- Internet vạn vật (IoT): Theo định nghĩa của Wikipedia là mạng lưới vạn vật kết nối Inernet hoạc là mạng lưới thiết bị kết nối Internet. IoT là một kịch bản của thế giới, khi mà mỗi đồ vật, con người được cung cấp một định danh của riêng mình và tất cả có khả năng truyền tải, trao đổi thông tinh, dữ liệu qua một mạng duy nhất mà không cần đến sự tương tác trực tiếp giữa người với người, hay người với máy tính. IoT đã phát triển từ sự hội tụ của công nghệ không dây, công nghệ vi cơ điện tử và Internet. Nói đơn giản là một tập hợp các thiết bị có khả năng kết nối với nhau, với Internet và với thế giới bên ngoài để thực hiện một công việc nào đó. 

- Dữ liệu lớn (Big Data): Theo định nghĩa của Gartner: Big Data là tài sản thông tin, mà những thông tin này có khối lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao  và dữ liệu đa dạng, đòi hỏi phải có công nghệ mới để xử lý hiệu quả nhằm đưa ra được các quyết định hiệu quả, khám phá được các yếu tố ẩn sâu trong dữ liệu và tối ưu hóa được quá trình xử lý dữ liệu. 

- Điện toán đám mây: Công nghệ đám mây đã được phát triển trong nhiều năm và cuối cùng cũng được áp dụng rộng rãi. Các công ty đang chuyển trọng tâm của họ từ các trung tâm dữ liệu tại chỗ sang các dịch vụ đám mây. Điều này thúc đẩy một cuộc chuyển đổi kỹ thuật số lớn cho các doanh nghiệp trên toàn cầu. Công nghệ đám mây đã thay đổi cách thức hoạt động của các doanh nghiệp. Ứng dụng này cho phép các công ty lưu trữ và truy cập dữ liệu từ mọi nơi trên thế giới vào bất kỳ lúc nào. Nhờ đó, doanh nghiệp tăng được hiệu quả làm việc cho nhân viên và giảm chi phí đầu tư cơ sở vật chất.

- Chuỗi khối: Chuỗi khối, như tên gọi, là một chuỗi dữ liệu phân tán trên mạng, gồm các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Vì mã hóa nên bảo mật. Vì phân tán nên không ai có thể kiểm soát toàn bộ. Vì liên kết nên bất cứ sự sửa đổi nào đều để lại dấu vết, chống chối bỏ. Vì tất cả yêu tố như vậy nên đảm bảo sự an toàn, tinh cậy và minh bạch.
Theo các chuyên gia, chuyển đổi số có các đặc trưng cơ bản là dựa trên nền tảng công nghệ với  ưu điểm là tiết kiệm sức người, sức của, đổi mới quy trình làm việc. Tuy nhiên, công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi đã đạt được một mức độ hoàn thiện nhất định. 

Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay. Sử dụng nền tảng số được xác định là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Nền tảng được tạo ra bởi những doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc, cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng ngay dưới dạng dịch vụ thay vì phải tự đầu tư, tự vận hành. Hiện nay đã có một số tổ chức, cơ quan tiên phong trong lĩnh vực nền tảng số như: Công ty MISA, một công ty công nghệ số chuyên về phần mềm kế toán, đầu tư phát triển một nền tảng, để những người làm kế toán chuyên nghiệp có thể làm dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp, để cung cấp dịch vụ kế toán cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các doanh nghiệp nhỏ và vừa thì việc chuyển đổi số về kế toán diễn ra rất nhanh. Chẳng hạn như đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi, nếu như trước đây, hành khách gọi taxi bằng cách vẫy tay ngoài đường hoặc gọi đến tổng đài để đặt chuyến; nhưng giờ đây, nhờ chuyển đổi số mà các doanh nghiệp như Be, Uber, Grab tham gia thị trường thì mỗi hành khách, mỗi lái xe cài một ứng dụng trên điện thoại thông minh….

Dựa trên nghiên cứu của Microsofft năm 2017: Tại châu Á, chuyển đổi số mang đến tác động GDP khoảng 6%, năm 2019 là 25%. Ở Việt Nam, mô hình chuyển đổi số đã và đang tạo ra nhiều dịch vụ và tiện ích có giá trị cao cho nhân dân, tận dụng được nguồn lực nhàn rỗi của xã hội. Tuy nhiên, chuyển đổi số cũng đang tạo ra những mâu thuẫn, những thay đổi cơ bản với mô hình kinh doanh truyền thống. Thế mạnh công nghệ mới đang giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp giành được lợi thế ở thị trường công nghiệp truyền thống. Với dân số hiện tại là 96 triệu dân Việt Nam có nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh, mạnh mẽ nhất nhì tại khu vực, nắm giữ dân số trẻ, năng động và có khả năng tiếp cận công nghệ cao, nhanh chóng. Đây là những cơ hội mạnh mẽ để những doanh nghiệp tại Việt Nam tạo sự đột phá trên thị trường chuyển đổi số. Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, việc quản trị đất nước cũng gặp nhiều thách thức về an ninh phi truyền thống. Các hoạt động khủng bố, biểu tình, bạo loạn có thể được thực hiện tinh vi hơn và khó chống đỡ hơn. Bởi vậy, Đảng, Nhà nước cần gia tăng khả năng thích ứng trong điều kiện mới.

2. Những tác động đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

Đảng và Nhà nước đã và đang đặc biệt quan tâm đến chuyển đổi số trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Ngày 27-9-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 52-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Một trong những quan điểm chỉ đạo quan trọng của Đảng được thể hiện trong Nghị quyết là: “Chủ động, tích cực tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách vừa lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, gắn chặt với quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng; đồng thời nhận thức đầy đủ, đúng đắn về nội hàm, bản chất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để quyết tâm đổi mới tư duy và hành động, coi đó là giải pháp đột phá với bước đi và lộ trình phù hợp là cơ hội để Việt Nam bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội”(3).

Nghị quyết cũng nhấn mạnh việc “thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội”(4), “Xây dựng và phát triển đồng bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình thành hệ thống trung tâm dữ liệu quốc gia, các trung tâm dữ liệu vùng và địa phương kết nối đồng bộ và thống nhất. Hình thành các hệ thống dữ liệu tin cậy, ổn định của Nhà nước và doanh nghiệp. Đầu tư trang bị các hệ thống thiết bị thu thập, lưu trữ, xử lý, bảo vệ dữ liệu công”(5).

Đại hội XIII của Đảng đã xác định nội dung của chuyển đổi số quốc gia trong những năm tới là: “Công nghệ số sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; làm thay đổi phương thức quản lý nhà nước, mô hình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đời sống văn hóa, xã hội”(6).

Với việc phát triển hạ tầng số và cơ sở dữ liệu lớn, sự vận hành của Chính phủ, của các cơ quan nhà nước, tổ chức sẽ hiệu quả hơn, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số. Cụ thể là “Thúc đẩy việc xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới cơ quan nhà nước “không giấy tờ”. Hoàn thiện các hệ thống thông tin một cửa điện tử, cổng dịch vụ công các cấp kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia. Hoàn thành kết nối, liên thông giữa các cơ quan hành chính nhà nước với các tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các doanh nghiệp. Hoàn thiện các quy trình, thủ). tục hành chính phù hợp với hoạt động của chính phủ số, cắt giảm tối đa giao dịch trực tiếp”(7)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của ngành về chuyển đổi số trên địa bàn. Ban Tuyên giáo đã chủ động nghiên cứu, xây dựng kế hoạch thực hiện chuyển đổi số trong công tác tuyên giáo với các mục tiêu và giải pháp cụ thể. Trong đó, chú trọng quán triệt nâng cao nhận thức trong cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo về vai trò, tầm quan trọng, xu thế tất yếu của chuyển đổi số đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới. Xác định đổi mới hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên cơ sở áp dụng công nghệ số, dữ liệu số là giải pháp quan trọng trong đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả công tác, là công cụ tăng cường kết nối, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu trong ngành Tuyên giáo. Phấn đấu mục tiêu xây dựng ngành Tuyên giáo làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng “không giấy tờ”.

Trên cơ sở đó, ngành Tuyên giáo các tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực tham mưu thực hiện chuyển đổi số và tổ chức triển khai ứng dụng chuyển đổi số trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ của ngành. Nổi bật là việc là thành lập Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo, tích hợp các phần mềm trên Cổng; áp dụng công nghệ số vào toàn bộ quy trình nghiệp vụ công tác tuyên giáo như: xây dựng các chuyên mục tin tức, chuyên mục video clips, hội nghị Trung ương khóa XIII, hoạt động của đoàn Đại biểu quốc hội, hoạt động của hội đồng nhân dân; phòng chống tham nhũng tiêu cực…

Bên cạnh thuận lợi, chuyển đổi số cũng tạo ra những thách thức không nhỏ đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Lợi dụng chuyển đổi số, các đối tượng phản động, cơ hội, thù địch đã tạo ra nhiều phương thức tấn công khác nhau nhằm thực hiện âm mưu xuyên tạc, chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng; khiến cho hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gặp nhiều khó khăn, thách thức.

Trước đây, các đối tượng thù địch, phản động thường sử dụng các hình thức chủ yếu như rải truyền đơn, tập hợp lực lượng biểu tình, nói xấu Đảng, Nhà nước ta trên một số địa phương cụ thể.  Tuy nhiên, chuyển đổi số đã khiến cho hoạt động chống phá của các đối tượng này trở nên nguy hiểm và khó lường hơn rất nhiều lần so với giai đoạn trước. Hoạt động thường thấy của các đối tượng phản động, cơ hội hiện nay là xây dựng hàng loạt các trang mạng xã hội, trang tin tức tổng hợp, livetream để truyền bá thông tin sai lệch, xuyên tạc, bóp méo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó tạo nên sự hỗn loạn, nhiễu loạn thông tin trong xã hội, làm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân dao động về tư tưởng, mất phương hướng về chính trị tạo nên quá trình "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Chúng tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng, công nghệ kỹ thuật số, các phương tiện trực tuyến, các diễn đàn, hội nghị quốc tế, các sự kiện chính trị, xã hội trong nước,... để xuyên tạc và tuyên truyền các quan điểm, tư tưởng sai trái, thù địch. Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhiều phương thức hiện đại, các đối tượng thù địch, phản động, cơ hội chính trị đã làm cho công tác bảo vệ Đảng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gặp rất nhiều khó khăn. Đây là những khó khăn, thách thức cơ bản đang đặt ra đối với chuyển đổi số đến công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Để vượt qua những khó khăn, thách thức đó cần đảm bảo những yêu cầu sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số: Trước tiên đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần nhận thức rõ chuyển đổi số là thành tựu trong quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số. Cần nhận thức và xác định chuyển đổi số là một xu thế tất yếu, vừa tạo ra cơ hội, thách thức cho đất nước, vừa bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững an ninh tư tưởng, kịp thời ngăn chặn các nguy cơ xâm phạm đến nền tảng tư tưởng của Đảng cũng như quyền riêng tư của mỗi người dân là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và trong công cuộc CĐS, người dân đóng vai trò trung tâm. Từ đó xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền nâng cao hiểu biết của cán bộ, đảng viên và nhân dân về chuyển đổi số. Mặt khác đội ngũ cán bộ làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần thực hiện tốt công tác tham mưu trong xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể trong việc áp dụng chuyển đổi số. 

Thứ hai, nội dung, phương thức công tác, tham mưu về chuyển đổi số: Chuyển đổi số đã đạt được những thành tựu mạnh mẽ. Nhưng nhận thức về chuyển đổi số, sự chưa tương thích giữa công nghệ và nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, dân trí… đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần quan tâm. Việc xây dựng kế hoạch, nội dung tuyên truyền phải hướng tới tính toàn diện, cụ thể, sát thực; nhận diện rõ đặc điểm của đối tượng để xây dựng nội dung và phương pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần thực hiện tốt công tác tham mưu nhằm nhắm sát lợi thế, tiềm năng, cơ hội của địa phương, của ngành trong chuyển đổi số. Mỗi địa phương, mỗi ngành đều có những lợi thế, tiềm năng, cơ hội riêng. Việc ứng dựng chuyển đổi số sẽ tạo ra sự thúc đẩy vượt trội… Đây chính là khâu quan trọng để tạo ra những chuyển biến từ địa phương, ngành để tận dụng sức mạnh từ chuyển đổi số. Công tác tham mưu xây dựng lộ trình ứng dụng chuyển đổi số hướng tới phải luôn đảm bảo tính toàn diện, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, công tác quản lý; phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Thứ ba, tăng cường phối kết hợp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền chuyển đổi số trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng: Chuyển đổi số với nhiều ứng dụng công nghệ mới, trình độ cao. Do đó việc tăng cường quản lý không gian mạng xã hội, kịp thời phát hiện, xác định các thông tin sai lệch, xuyên tạc, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ. Phát huy tối đa lợi thế công nghệ thông tin và mạng lưới báo chí chính thống, chủ động đưa tin kịp thời nhằm phản biện thông tin sai lệch, xấu, độc, góp phần định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng, tâm trạng xã hội qua các fanpage, group, blog...; đồng thời, xây dựng các trang Facebook, Twitter, Zalo, Youtube… với những thông tin đề cao tinh thần đoàn kết, "tương thân, tương ái"; người tốt, việc tốt; "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực", lan tỏa những nhân tố tốt đẹp, góp phần loại bỏ thông tin xấu, độc, bóp méo, xuyên tạc sự thật.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh chuyển đổi số.

Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo: Trước tiên nâng cao nhận thức, tri thức của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo về nội dung của chuyển đổi số; xác định rõ nhiệm vụ tuyên giáo trong công tác tham mưu, tuyên truyền về chuyển đổi số. Từ đó cần xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cả về kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng về chuyển đổi số. Thường xuyên cập nhật thông tin, thời sự về tác động của chuyển đổi số: Những mô hình tiêu biểu, những vấn đề đặt ra dưới tác động không thuận chiều. Từ đó phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và sáng tạo trong xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền có hiệu quả tại địa phương, bộ, ngành. 

Hai là, tối ưu hóa nội dung công tác tuyên giáo: Chủ động, sáng tạo, tích cực thực hiện chuyển đổi số với nhiều đổi mới và cách làm sáng tạo, nâng cao chất lượng tuyên truyền, như: Cung cấp nội dung có giá trị và yếu tố độc đáo, sáng tạo, cập nhật thông tin mới nhất, gắn kết với cán bộ, đảng viên và người dân như: Đẩy mạnh tuyên truyền lưu động, qua nhóm zalo, trang fanpage về gương tiêu biểu, người tốt, việc tốt; tổ chức phát livestream trực tiếp các sự kiện chính trị quan trọng; sách điện tử, thư viện điện tử những kết quả nổi bật, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của tỉnh, ngành; quảng bá tiềm năng, du lịch gắn với truyền thống văn hóa độc đáo của các dân tộc trong tỉnh, ngành thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân và cộng đồng mạng theo dõi; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin hai chiều với lãnh đạo các tỉnh, ngành và các cơ quan báo chí Trung ương phục vụ công tác truyền thông.

Ba là, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền: Do đặc thù về nội dung, sự tác động của chuyển đổi số đối với công tác tuyên giáo do vậy cần phải đảm bảo toàn diện về nội dung, đối tượng và phương thức cho phù hợp. Chú trọng sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok… để kết nối thông tin, nắm bắt và định hướng dư luận, qua đó để tôn vinh những giá trị, thành tựu đổi mới, …góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó thực hiện tốt vai trò là chiến sỹ trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh, phản bác với các luận điệu sai trái, gây tổn hại đến tình hình chính trị- xã hội của đất nước. 

Bốn là, chủ động sáng tạo, nắm bắt tình hình, đón cơ hội và ứng phó với những thách thức: Một trong những hoạt động quan trọng của công tác tuyên giáo là nắm bắt tình hình địa phương, ngành về thực trạng ứng dụng chuyển đổi số. Chủ động, sáng tạo, nắm bắt tình hình, tổ chức nghiên cứu các mô hình mới về chuyển đổi số; từ đó thực hiện các chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm nhân rộng các mô hình tiêu biểu. Quan tâm nắm bắt dư luận xã hội, xử lý những điểm nóng… Từ đó làm tốt công tác tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch định hướng dư luận, giải đáp thắc mắc thường xuyên, liên tục của quần chúng nhân dân về các vấn đề kinh tế- xã hội, qua đó phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong giữ vững ổn định tình hình chính trị tại địa phương, ngành.

Năm là, phát huy vai trò, hỗ trợ của các tổ chức có liên quan trong việc tuyên truyền về chuyển đổi số: Việc chuyển đổi số trong lĩnh vực tuyên giáo là công việc của nhiều cơ quan, tổ chức. Sử dụng công nghệ tiên tiến như: Công hệ trực tuyến, ứng dụng di động, tích hợp các nền tảng mạng xã hội, gắn với chức năng, nhiệm vụ, đặc thù của từng lĩnh vực, các cơ quan, tổ chức có liên quan đều xây dựng mục tiêu, chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm ứng dụng chuyển đổi số. Qua đó ngành tuyên giáo là đầu mối để kết nối, phát huy vai trò, sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể trong việc tham mưu, sử dụng, ứng dụng, tuyên truyền chuyển đổi số vào phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương, ngành. 

Để đáp ứng được công việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch với những tác động trong quá trình chuyển đổi số cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy, cách làm linh hoạt, sáng tạo, áp dụng công nghệ, thực hiện chuyển đổi số. Qua đó phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo niềm tin, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi, hướng đi mới, quyết tâm mới, tiếp tục thu được nhiều kết quả tích cực, xây dựng Đất nước ngày càng phát triển, văn minh./.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

(1) Cẩm nang chuyển đổi số, Bộ Thông tin và truyền thông, Hà Nội, tr.21

(2)  Cẩm nang chuyển đổi số, Bộ Thông tin và truyền thông, Hà Nội, tr.21

(3), (4), (5) Ban Chấp hành Trung ương: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, truy cập ngày 22-6-2022.

(6) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.I, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021

(7) ĐCSVN: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, t.II, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2021